Съперничеството между САЩ и Китай напомня злокобното минало

Този път обаче няма външни сили, които да успеят да спасят претендентите за глобално лидерство от тях самите

Коментари